Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SO/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku Rady S. wsi R. o wymierzenie grzywny organowi - Radzie Gminy w M.

III SA/Kr 982/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy do usunięcia naruszenia prawa

III SA/Kr 983/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy