Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II OPP 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 184/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

I OPP 95/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 334/15 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SAB/Wa 39/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi K. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w W. przedmiocie przewlekłego prowadzenia przez Ministra Finansów postępowania w zakresie rozpatrzenia zażalenia