Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 104/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 57/14 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 333/14 w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OPP 103/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 73/14 w sprawie ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpoznania odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...]

I OPP 106/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga L. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 212/14 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych