Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 58/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji określającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych I.