Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga K. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SAB/Bd 36/12 ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne