Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2507/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2717/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2509/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2508/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2715/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

I OSK 2716/13 - Wyrok NSA z 2014-05-07

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu