Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 10/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-18

Sprawa ze skargi J. F. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1199/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Gminy Miasto [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie wywłaszczenia działki