Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 494/08

II OPP 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 495/08