Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 18/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczeń

I OPP 25/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 105/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 108/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 896/16 ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I OPP 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 207/16 w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej

I OPP 11/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 206/16 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we [...] w przedmiocie wniosku o udzielenie pomocy w sprawie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w odzyskaniu licznika energii elektrycznej