Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi G.L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Po 77/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-30

Wniosek D. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. w zakresie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SA/Bk 821/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej w części dotyczącej danych osobowych

IV SAB/Wr 26/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie udostępnienia informacji o składzie osobowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w L. Ś. od dnia 5 marca 1953 r. do dnia 5 marca 1955 r.

II SAB/Wa 184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

Wniosek W. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...])

II SAB/Wa 209/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SO/Po 9/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-10

Wniosek Z. M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku S. L. L.G. O. o ukaranie grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.) Z. M.P.
1   Następne >   2