Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie spr...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie spr...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisars...

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

I OZ 347/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w G. , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SA/Lu 817/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów sądowych

I OZ 409/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrek...

I OZ 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej w części dotyczącej danych osobowych

II SA/Wa 1633/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Gd 538/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3