Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ol 117/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie projektu zmiany stałej organizacji ruchu