Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Wniosek SKO w R. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. a Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II OW 90/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików