Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. W. od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania K.S. od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej