Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 592/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie odmowy zmiany decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości