Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1924/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OSK 2214/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1048/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej użytkowanie wieczyste

I OSK 2314/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 186/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 621/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nie...

I OSK 2812/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości

I OSK 1919/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OSK 2446/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2