Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SAB/Gl 25/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 13/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SO/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Rz 1195/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SAB/Gl 23/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną