Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 279/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wniosku z dnia [...] o przyznanie świadczenia na leczenie lub żywność

II SA/Lu 152/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 492/07 dotyczącej wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

I OSK 280/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wniosku z dnia [...] o przyznanie świadczenia na opłacenie energii elektrycznej

IV SA/Wr 116/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie powołania na stanowisko pełniący obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J.