Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 95/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu A S.A. z siedzibą w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 94/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu A S.A. z siedzibą w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Po 307/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-08

Sprawa ze skargi I. B. na czynność Urzędu Dozoru Technicznego w przedmiocie przywrócenia terminu ważności zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

IV SO/Wr 14/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-16

Wniosek M. N. o wymierzenie grzywny Zarządowi A S.A. z siedzibą w K. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wr 13/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-16

Wniosek M. N. o wymierzenie grzywny Zarządowi A S.A. z siedzibą w K. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę