Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Gd 1177/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z tytułu 'Ułatwiania startu młodym rolnikom', objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20107