Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 79/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. a Prezydentem Miasta S. w sprawie dotyczącej oszacowania strat i wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez powódź

II OW 42/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

II SA/Ol 507/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta w przedmiocie opłaty za usługi wodne

II SA/Kr 1574/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

IV SA/Wa 2902/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za usługi wodne

II SA/Kr 1562/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie określenia opłaty za usługę wodną

II SA/Sz 774/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

IV SA/Wa 1734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie określenia opłaty za usługi wodne

IV SA/Wa 2287/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie określenia opłaty za usługi wodne

II SA/Sz 1188/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
1   Następne >   3