Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 803/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1059/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 438/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego