Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wr 328/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Skarga W P opiekuna prawnego [...] W D na decyzję Wojewody D w przedmiocie wymeldowania W W (obecnie D) z miejsca pobytu stałego wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

VIII SA/Wa 361/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 475/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego oku, Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Sz 1208/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Po 591/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Wr 434/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-27

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   3