Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1918/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2203/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 879/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 874/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2475/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 815/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 848/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3