Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 812/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-07

Wniosek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej n...