Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 853/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Po 854/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 644/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-24

skarg H. W. i A. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej