Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Go 205/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego