Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 191/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą B. w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie scalenia i wymiany gruntów

II OZ 217/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty Bialskiego w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie wyłączenia A. B. referendarza sądowego WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II OZ 216/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty Bialskiego w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SA/Bd 254/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

Wniosek Stowarzyszenia Ekologicznego [...] w T. o wyłączenia sędziego WSA Grażyny Malinowskiej - Wasik w sprawie ze skargi na decyzję SKO Odwoławczego w T. , Nr [...]w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Go 1013/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OW 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Bd 253/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Bd 282/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-02

Wniosek w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

IV SA/Po 1020/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-01

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku
1   Następne >   +2   4