Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Rz 8/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-10-19

Wniosek S.D. o wymierzenie Burmistrzowi [...] grzywny z tytułu niezastosowania się do obowiązków określonych w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) -