Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 6/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-22

Wniosek A.P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność

III SO/Łd 4/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-16

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego samowolnych przeróbek mapy zasadniczej wbrew decyzji Burmistrza Miasta T.

II SO/Łd 12/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-31

Wniosek T. W. o wymierzenie grzywny Portowi Lotniczemu A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. za nieprzekazanie skargi

II SO/Łd 3/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-02

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z. za nieprzekazanie skargi

III SO/Łd 11/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-03

Wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł.grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanowił: oddalić wniosek.

II SO/Łd 9/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-04

Wniosek D. G. o wymierzenie grzywny J. S. kierownikowi Zakładu Opieki Zdrowotnej A za nieprzekazanie skargi sądowi

II SO/Łd 8/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-04

Wniosek A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny A. J. - Centrum Edukacji 'B' w Ł.

II SO/Łd 3/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-23

Wniosek M. A. o wymierzenie Prezydentowi Miasta R. grzywny

II SO/Łd 7/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-25

Wniosek R. L. o wymierzenie Okresowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ł. grzywny za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SO/Łd 9/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-09

Wniosek E. P. o wymierzenie Radzie Gminy w D. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   4