Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Ke 3/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-30

Wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w J. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 310/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie udostępnienia informacji publicznej