Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 575/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w przedmiocie nadania na własność nieruchomości rolnej położonej w P.