Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1227/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

skarg H. K. i K. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 1604/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Wa 199/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

II OSK 1154/05 - Wyrok NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1621/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

skarg G. B. i K. R. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie warunków zabudowy dla obszaru wodnego

IV SA/Wa 280/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 807/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   18