Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 362/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 638/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 1006/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 433/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 247/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 472/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

skarg L. Sz.-J, I. S. i M. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 83/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 197/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 674/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2