Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 75/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 182/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 13/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 161/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 605/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Gl 454/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 831/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 520/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 700/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

II SA/Gl 451/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2