Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 665/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 821/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną

II SA/Gl 859/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 75/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 298/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 412/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Gl 253/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 782/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej

II SA/Gl 83/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 81/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100