Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 121/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta G. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zasady wynajmowania lokali

IV SA/Gl 199/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie czynszów regulowanych

IV SA/Gl 732/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie spraw mieszkaniowych

IV SA/Gl 667/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody Ś. w przedmiocie przeciwdziałania bezdomności

IV SA/Gl 808/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia wykazu komunalnych lokali socjalnych

III SA/Gl 798/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy