Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

IV SA/Gl 23/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka

IV SA/Gl 39/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia usług opiekuńczych

IV SA/Gl 196/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K.

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 903/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 410/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

IV SA/Gl 386/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie pomocy społecznej

IV SA/Gl 957/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

IV SAB/Gl 32/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   5