Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy i zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Gl 34/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i pozwoleniu na budowę na skutek sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 56/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SAB/Gl 55/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SAB/Gl 66/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

IV SAB/Gl 127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 25/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na postanowienie o przekazaniu pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   18