Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Sprawa ze skargi J. R. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Gl 809/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi K. K. - J. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 384/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Gl 1144/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi J. R. na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Gl 1143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Skarga J. R. na niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie skargi J. R. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania zaświadczenia w sprawie lokalizacji autostrady

II SA/Gl 724/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-07

Sprawa ze skargi I. B. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w sprawie II SA/Gl 17/11

II SA/Gl 1065/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-27

Sprawa ze skargi J. R. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie w sprawie zaświadczenia dotyczącego linii rozgraniczających pas drogowy autostrady

II SA/Gl 200/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie o wydanie zaświadczenia dotyczącego lokalizacji autostrady

II SA/Gl 394/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-15

Sprawa ze skargi R. M. na niewykonanie przez Wojewodę Ś. wyroku WSA w Gliwicach w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
1   Następne >   2