Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

III SA/Gl 2083/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii regulaminu obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwestii sprostowania

III SA/Gl 162/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie skargi organu gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie z zakresu kultury fizycznej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Gl 1345/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skarg organów gminy na czynności nadzorcze, stypendium sportowego

III SA/Gl 1004/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii regulaminu obiektów sportowych i rekreacyjnych

III SA/Gl 2083/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczącego gminy w kwestii regulaminu obiektów sportowych i rekreacyjnych

III SA/Gl 1444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w kwestii upowszechniania kultury fizycznej i sportu

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Miasta Rydułtowy nr 4

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych