Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Gl 513/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-23

Sprawa ze skargi M. M. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zarejestrowania pobytu

IV SA/Gl 746/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Gl 47/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Gl 513/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi M. M. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zarejestrowania pobytu

IV SA/Gl 149/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej

IV SA/Gl 746/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Gl 448/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Gl 964/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Polski

II SAB/Gl 25/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2