Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Gl 1455/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

IV SA/Gl 1485/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

IV SA/Gl 400/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

II SA/Gl 439/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd

II SA/Gl 440/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Gl 453/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Gl 249/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta R. z dnia [...] r. nr [...]

II SA/Gl 767/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 594/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
1   Następne >   +2   +5   +10   77