Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1217/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia raty podatku

I SA/Kr 616/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

III SA/Kr 376/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 119/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Kr 303/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zarzutu na postępowanie egzekucyjne

III SA/Kr 73/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Kr 606/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 128/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

I SA/Kr 1783/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

skarg 'T' Sp. z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.

II SA/Kr 662/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. B. od wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt; II SA/Kr 662/08
1   Następne >   +2   +5   +10   92