Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2349/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

VII SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

VIII SA/Wa 60/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] listopada 2018 r. znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2161/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 2348/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

VII SA/Wa 1984/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia