Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OZ 1001/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1002/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 898/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające skargę kasacyjną od ...

I OZ 701/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zaża...

I OSK 1458/18 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1066/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , znak: [..] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1013/18 - Wyrok NSA z 2018-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2845/20 - Wyrok NSA z 2021-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1970/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3077/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2