Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 873/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-02-05

skargę Grzegorza O. i Krzysztofa M. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

II SAB/Po 78/03 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2003-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie pozwolenia na budowę;

II SA/Po 1252/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy N. w przedmiocie protestów do planu miejscowego; stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, (...).

II SA/Po 1312/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II SA/Po 2094/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-12-14

skarg; l/ Pawła J., 2/ Jana J., 3/ Stanisławy J., 4/ Ewy J. na decyzję SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Po 1150/03 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2003-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa W. 2000 nr 90 poz. 1182 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Po 3578/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 2388/02 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.-G. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1   Następne >   2