Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

II SA/Wa 224/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym