Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6336 Pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej X

I OZ 98/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 978/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

I OZ 1198/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1193/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. U. na decyzje Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności

I OZ 169/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenie zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

I OZ 1649/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażania stanowisk pracy dla bezrobotnych