Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

II SA/Wr 101/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę D. w przedmiocie wymierzenia grzywny z tytułu niewykonania wyroku

II SAB/Kr 123/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Kr 730/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi A. D. i W. D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 693/03

I SA/Wa 542/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi B. R. na niewykonanie przez Wojewodę Mazowieckiego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 78/07